Преструктуриране на млечните ферми

София. Министерство на земеделието и храните организира провеждането на осем поредни българо-холандски семинара на тема: „Преструктуриране на млечните ферми, управлението на млечните квоти в България и перспективите в международен план” в периода от 28 ноември до 1 декември 2011 г., съобщиха от МЗХ. Семинарите ще се проведат в градовете Видин, Димово, Лом, Бойчиновци, Козлодуй, Брезник, Радомир и село Борован, обл. Враца с участието на експерти от МЗХ, Областни дирекции „Земеделие”, Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Национална служба за съвети в земеделието, Областни дирекции по безопасност на храните, млекопроизводители и одобрени изкупвачи на краве мляко.
По време на семинарите ще бъдат разгледани основно въпросите по преструктуриране на млечните ферми, управлението на млечните квоти в България и перспективите в международен план и ще бъдат направени констатации и професионални препоръки за оптимизиране на животновъдството като цяло.
Водещ лектор на семинарите ще бъде Герард Креберс – началник отдел в млечния борд на Кралство Нидерландия. Той е с дългогодишен опит в управлението на млечните квоти. От българска страна лектор ще бъде експертът от дирекция „Животновъдство” към МЗХ, Румен Андреев.

Експеримент с овце

ПРОЕКТЪТ През 2008 г. Георги Василев кандидатства по мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за възстановяване и поддържане на затревени площи – пасище от 720 дка, част от земи с висока природна стойност. С кандидатстването…

1 38 39 40