Подклас протоцилиати или опалини (Protociliata)

1-60

Опалииите са малка група ресничести, които живеят главно в червата на безопашатите амфибии. Тялото им е равномерно покрито с реснички.По това те приличат на ресничестите инфузории, Опалините обаче нямат органели за хранене, нямат и свивателни вакуоли. Те поемат храната с цялото си тяло. Опалините имат две или повече еднакви мехурести ядра. У тях ядрото не се разделя на макро и микронуклеус. Половият процес при тях е копулация.

Морските кончета

Кон в морето – Тяло на дракон от източните легенди, а върху него глава с конска форма и вирната муцуна: силуетът на морското конче придава на тази странна костна риба изглед на нещо скъпоценно и необикновено. Животното е обгърнато от всичките…

1 3 4 5