Изчезнал вид сокол се завърна

Изчезнал вид сокол се завърна в България с полет от Мадрид На 19 юни на аерогара София кацна един необикновен товар. 62 млади соколчета от вида белошипа ветрушка долетяха по редовната авиолиния Мадрид – София на крилете на полет FB472.…

Работна среща за белошипата ветрушка в Гърция

По покана на проект “Опазване и управление на белошипата ветрушка в 3 защитени зони за птиците в Гърция” LIFE11 NAT/GR/1011, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз, взехме участие в работна среща, провела се на 21-22.01.2013 във Волос, Гърция. Проектът…

Размножителния център за белошипи ветрушки

В Испания нашият екип разгледа подробно клетките, за да планира изграждането на подобни клетки в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора. Посещението бе извършено в рамките на проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в България”…

Узана поляна фест стартира

Със зареждащ концерт на Миленита и формация Тъпани и Гайди стартира второто издание на Узана поляна фест Четири излекувани от травми черношипи ветрушки излетяха на свобода здрави в небето над Узана Стотици хора от страната и региона на Габрово и…

Изграждане на дългоочакваните размножителни клетки

През втората половина на месец ноември стартира изграждането на размножителни клетки (волиери) и специализиран вивариум по проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС – белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания…

1 2