Младежи участваха в екологичен проект в Гърция

Представителите на Младежкия дом се включиха в “зелени” инициативи заедно със свои връстници от девет страни В проект на тема “Доброволчество и екология” в Солун се включиха представители на Общински младежки дом – Русе. Целта на начинанието бе млади лидери…

БДЗП спечели съвместен проект

БДЗП и Гръцкото орнитологично дружество (HOS/ BirdLife Гърция) спечелиха съвместен проект „Екология на скалния орел в Родопите“, финансиран от Наградата за полеви изследвания Майк Мадърс. Проектът включва райони в Източните и Западните Родопи в България и Гърция и е за…

Нощуващите белоглави лешояди в България

Данните от извършеното преброяване на 19.11.2011г. на нощуващите белоглави лешояди в България и Северна Гърция потвърждават установеното през размножителния период увеличаване на популацията на белоглавия лешояд в Източните Родопи – от 10 двойки през 1994 г. до 35 – през…

1 5 6 7