ЕК одобри държавната помощ за малките стопанства

Държавен фонд „Земеделие“ ще отпуска от 5% до 25% допълнителна субсидия за животновъдни ферми, които все още не са покрили европейските критерии за качество на произвежданато мляко и кандидатстват с проекти за модернизация по програмата за селските райони, целящи покриване…

1 2 3