Изтича срокът за летливите органични съединения

Утре изтича срокът, в който фирмите трябва да подадат информация в РИОСВ-Пловдив за използваните през изтеклата година летливи органични съединения (ЛОС). Според Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС се контролират 20 дейности като производство и търговия с препарати за…

1 2