Пчеларите трябва да бъдат стимулирани

Макар и малко парадоксално на пръв поглед, но земеделието е една от областите, които имат сериозни „заслуги” за промените в климата. Твърди се, че пълчищата преживни животни в света отделят огромни количества от парниковия газ метан. Много са и обвиненията…

180 млн. лв. субсидии ще получат животновъдите

С всяка изминала година субсидиите за животновъдите нарастват и за 2012 г. те ще достигнат 180 млн. лв. Но по веригата производител – преработвател – търговец не всичко е наред. Това коментира зам.-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров, цитиран…

Фермерите получават 5 млн. лева за изхранване на овце и кози

Кандидатите трябва да са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 г., както и да нямат задължения към ДФ „Земеделие”. След края на приема информацията от…

Над 1.3 млн. лева получиха бенефициенти на лозаро-винарската програма

Приемът на заявления за подпомагане по програмата продължава Фонд „Земеделие” изплати субсидия на обща стойност 1 346 573 лева по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” от Националната програма за подпомагане на сектора. Финансовата помощ получиха трима бенефициенти за…

Фонд “Земеделие” обяви 32% усвоени средства по програмата за селските райони

До края на 2011 г. българските земеделски стопани са усвоили 1.02 млрд. евро по Програмата за развитие на селските райони, тоест 32% от парите, предназначени за България за периода 2007 – 2013 г., съобщиха от фонд “Земеделие”. От общата сума…

1 2 3 7