Врабчетата в България намаляват драстично

Популацията на домашното врабче намалява с всяка изминала година

Врабчетата в България намаляват драстично
Врабчетата в България намаляват драстично

Врабчетата в България намаляват драстично. За това алармират от Българ-ското дружество за защита на птиците. Данните показват, че всяка година популацията на дребните птици намалява с 5%. Според еколозите основната причина за драстичния спад на врабчетата е разрастването на урбанизираната територия. Намаляването на тревните площи, шумът в градове и използването на пестициди, с които се третират ниви и градинки, застрашават популацията на врабчетата.
У нас се срещат 5 вида врабчета

като най-разпространено и най-добре познато е домашното врабче. По селата и сред природата се срещат полско, скално, испанско и италианско врабче. За последният вид обаче еколозите смятат, че е хибрид между домашното и испанското врабче.

От Българското дружество за защита на птиците алармират още, че през последните години популацията на градската лястовица е намаляла почти двойно.

„Основната причина за намаляването на птиците в градска среда е обезлесяването”, твърдят еколозите. Поради същата причина в градовете се наблюдава увеличение на популацията на сивата врана. Данните на изследването показват, че през последната година гнездо са свили повече чучулиги и свраки „Тези птици по-лесно се приспособяват към средата”, твърди експертът от БДЗП Николай Петков. Най-застрашени от изчезване са птиците, които обитават земеделски земи. Основна заплаха за тях е, че земеделците отстраняват храстите и разорават нивите си. Заради този процес могат да изчезнат и застрашени видове като царския орел, предупреждават от дружеството за защита на птиците.

За последните 9 г. популацията на щиглеца е намаляла с над 60%, а на пъдпъдъка – с над 64 на сто.

Източник: monitor.bg